Tại sao lại là Bosch

Lời nói đi đôi với việc làm

Dù bạn ở đâu — tinh thần đồng đội của chúng tôi luôn bên bạn.

Lời nói đi đôi với việc làm

Hãy tưởng tượng bạn đang chạy marathon, sắp kiệt sức và đột nhiên nhìn thấy mọi người bên đường, đang cổ vũ bạn. Khoảnh khắc khi bạn nhận lấy lại được toàn bộ năng lượng và cảm thấy có thể tiếp tục chạy nữa và chạy mãi.

Tại Bosch, chúng tôi sống với tinh thần đồng đội mạnh mẽ từng ngày. Văn hoá doanh nghiệp đặc biệt của chúng tôi là một liên kết chung kết nối các cộng sự của chúng tôi trên toàn thế giới và thúc đẩy sự hỗ trợ lẫn nhau. Trong công việc hàng ngày của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bản thân mình tăng cường các mối quan hệ hơn nữa để giúp chúng tôi phát triển các giải pháp sáng tạo cùng nhau.

Với tinh thần đồng đội của chúng tôi, chúng tôi đang mang những di sản của người sáng lập công ty chúng tôi tiến về phía trước. Khi Robert Bosch thành lập công ty cách đây hơn 130 năm, ông ấy đã thiết lập một nền văn hóa dựa trên các giá trị như tôn trọng lẫn nhau, công bằng, cởi mở, tín nhiệm, trách nhiệm, tập trung vào tương lai và kết quả. Chúng tôi tự hào là một phần của văn hóa này. Một nền văn hóa mà bạn vẫn cảm nhận thấy ở bất kỳ đâu trong công ty chúng tôi.

Lời nói đi đôi với việc làm

80%

cộng sự của chúng tôi tự hào là một phần của Bosch

Các giá trị – Nền tảng của chúng tôi

Các giá trị phản ánh cách thức kinh doanh của chúng tôi: những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp khi làm việc với đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, cộng sự và xã hội.

Icon number 1

Tập trung vào tương lai và kết quả

Chúng tôi tập trung vào kết quả. Điều này cho phép chúng tôi đảm bảo tương lai cũng như tạo dựng nền tảng cho những sáng kiến xã hội của công ty và quỹ Robert Bosch.

Icon number 2

Trách nhiệm và sự bền vững

Chúng tôi hành động một cách cẩn trọng và có trách nhiệm vì lợi ích của cộng đồng và môi trường.

Icon number 3

Sáng kiến và kiên định

Chúng tôi làm việc theo sáng kiến riêng, với tinh thần trách nhiệm doanh nghiệp và quyết tâm theo đuổi mục tiêu.

Icon number 4

Cởi mở và tin cậy

Chúng tôi trao đổi các vấn đề quan trọng của công ty một cách kịp thời và cởi mở. Đây là nền tảng tốt nhất cho một mối quan hệ tin cậy.

Icon number 5

Công bằng

Chúng tôi đối xử công bằng với đồng nghiệp và đối tác kinh doanh, và coi sự công bằng là nền tảng cho thành công của công ty.

Icon number 6

Sự tin tưởng, uy tín và tính hợp pháp

Chúng tôi chỉ cam kết những gì mà chúng tôi có thể thực hiện, chấp nhận những thỏa thuận mang tính liên kết và tuân thủ pháp luật trong mọi giao dịch kinh doanh.

Icon number 7

Sự đa dạng

Chúng tôi tôn trọng và khuyến khích sự đa dạng, và coi đó là điều kiện thiết yếu cho sự thành công.

Logo "Chúng tôi là Bosch" tại địa điểm thí nghiệm của Bosch tại Yakeshi, Trung Quốc.

Chúng tôi là Bosch

Tuyên ngôn sứ mệnh của chúng tôi giải thích nguồn động lực, những điểm chung, và những giá trị mà chúng tôi cùng đeo đuổi. Chúng tôi muốn lưu lại dấu ấn dài lâu trên thế giới – nhờ những đóng góp của một đội ngũ xuất sắc.

Chia sẻ điều này trên:

lô onlineHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.

lô online